Andmekaitse

Nõustame kõigis andmekaitset puudutavates küsimustes, näiteks teostame dokumentide õiguslikke analüüsi ja abistame kehtiva normistikuga (nt isikuandmete kaitse seadusega) kooskõlastamisel, nõustame ettevõtteid suhtlemisel Andmekaitseinspektsiooniga.