Pärimisõigus

Nõustame testamendi või pärimislepinguga seotud õigusküsimustes ning aitame koostada pärandaja tahte kohase testamenti või pärimislepingu. Esindame pärijaid pärimismenetluses küsimustes, mis puudutavad pärandi vastuvõtmist, pärandist loobumist ja pärijate vahelisi vaidlusi.